top of page

Ceremoniellt lärande

Vi tror på kraften i aktivt lärande i samhörighet.

Samhörighet är något många saknar i dagens moderna samhälle. Vi är alltmer självständiga och ofta har vi svårt att visa oss sårbara. Vi tycker det är oerhört viktigt att inte glömma att vi är ett socialt djur, vi behöver prata och finnas med varandra. Sett i hur samhällen såg ut förr i tiden träffades man i grupp och samtalade, pratade ut och bar problem som gruppen hade tillsammans. Idag går vi ofta och bär på våra problem utan att dela med oss, kanske till den närmaste partnern eller en terapeut. Vi tror att många behöver mer än så. 

I vårt koncept ”Ceremoniellt lärande” har vi fokus på olika teman där vi reflekterar och samtalar tillsammans men också på individnivå genom meditation och skrivande. Vi tror att vi alla sitter inne på våra egna svar men att det är först när vi ger oss själva tiden för reflektion som vi kan börja få svar på våra frågor. I våra ceremonier ges denna tid för reflektion samtidigt som vi interagerar med varandra och får höra andras syn och vinkel på saker. Ett aktivt lärande där vi genom att lyssna in varandra tillsammans skapar svaren vi söker efter. 

Vi föreställer oss att detta ska vara en plats för utforskande, att bli lyssnad till, få koppla av och känna samhörighet med andra.

Vi uppmuntrar alla åldrar och alla olika personer att komma hit.

Ju större variation av människor vi är desto mer kunskapsutbyte kan vi ge varandra.

 

Vi vill också att alla ska ha möjlighet till att känna gemenskap och därför är våra Ceremoniella läranden kostnadsfria!

På vår startsida ser du vilka event som kommer här näst. Hoppas vi ses!

bottom of page