Ceremonier

Vi tror på kraften av samhörighet.

Samhörighet är något många saknar i dagens moderna samhälle. Vi är alltmer självständiga och ofta har vi svårt att visa oss sårbara. Vi tycker det är oerhört viktigt att inte glömma att vi är ett socialt djur, vi behöver prata och finnas med varandra & för varandra. Sett i hur samhällen såg ut förr i tiden träffades man i grupp och samtalade, pratade ut, dansade, sjöng och stöttade varandra och bar problem samt lösningar tillsammans.

Idag lever vi alltmer ensamma & isolerade med kanske bara den närmsta familjen runtomkring oss. Oftast delar vi bara med oss eller öppnar oss till den närmaste partnern eller en terapeut. Vi tror att många behöver mer än så. 

 

Därför älskar vi ceremonier. Ceremonier är något mänskligheten har gjort i urminnes tider. En ceremoni innebär vissa ritualer som alltid ingår, tillexempel att öppna upp och stänga ned ceremonin. Det som händer där emellan är att vi möts som medmänniskor. Vi ges tillfällen att prata & bli lyssnade till. Tillfälle att få öppna upp oss med våra känslor & tankar till andra utanför den närmaste kretsen. Möjlighet att gå inåt genom meditation och lyssna till sig själv. Möjlighet för andrum. Reflektion. 

Vi vill att våra ceremonier ska vara en plats för utforskande, att bli lyssnad till, få koppla av och känna samhörighet med andra. Ibland har vi mer styrda ceremonier med bestämda övningar, ibland har vi mer fritt där det som händer sker med gruppens intention. 

Det vi gör är att hålla ett tryggt space för att just du ska känna att du kan slappna av och få ut det du behöver av ceremonin. 

Cacao ceremonier - för mer information tryck här

Oftast är den fantastiska plantmedicinen cacao en del i våra ceremonier för att hon är en fantastisk medicin som för oss samman och också hjälper dig att komma ned i din kropp från huvudet och tankarna på ett väldigt mjukt och fint sätt. Läs mer om Cacaons fördelar, historia och hur våra cacaceremonier kan gå till!