Vilka är vi?

Joline och Eric heter vi och vi är grundarna till SAM - Samhörighet, Andlighet, Mindfulness. Vi båda är väldigt nyfikna personer som alltid vill lära och upptäcka nya saker i livet. Att resa och upptäcka världen är något som präglat oss båda. Utforskandet av platser, men kanske framförallt oss själva. Vem är jag? Vad är syftet med mitt liv? 
De här frågorna slutade inte när vi slutade resa och stadgade oss hemma i Sverige. Tvärt om växte de sig starkare.

Vad vill vi? Varför existerar vi? Vad är livet? Vad är universum?

 

Vi har båda kommit fram till att vi vill arbeta med människor och bidra till välmående. Det kan ske på många sätt men vi har tillsammans insett att de viktiga grundpelarna: samhörighet, andlighet & mindfulness är något som vi brinner extra mycket för och vill därför ge ut till andra på vårt unika sätt.

Under de senaste åren har vi börjat lärt känna oss själva genom att läka sår från barndomen, gå inåt och lyssna till vad som rör sig inom oss. Framförallt senaste året har vi integrerat allt det vi lär oss från utbildningar och vi har dedikerat vår tid till att göra en personlig resa och utveckling. Vi mediterar varje dag, gör soundhealing och trumresor på varandra, vi har långa samtal om vad som rör sig i vårt innersta, vi har ceremonier och behandlingar för varandra. Vi är våra egna patienter och utforskar allt vi lär oss och vill vägleda dig igenom genom oss själva som verktyg. Vi lär av våra erfarenheter och det vi upplever hjälper oss framåt i vår livsväg som vi vill hjälpa dig att utforska också. Låt oss hjälpa dig att läka och möta det du vill möta för att du ska kunna växa och ta din plats i livet. 

Joline har studerat till Grundskolelärare i 1,5 år men i hennes personliga resa och utveckling har hon insett att det inte är på det sätt som skolan lär ut som hon vill lära. Hon är införstådd i att hon vill lära ut, vägleda, men att det ska vara från hennes hjärta med det hon brinner starkt för som är mindfulness och att lära känna sig själv. Detta vill hon lära till både barn och unga såväl som vuxna. Helt enkelt till alla dem som skulle vilja ta del av det hon har att delge världen.

Hon har gått fler-talet kurser i spirituellt mediumskap hos flera välrenommerade medium som; Mia Ottoson, Gordon Smith, Spiritualistiska sällskapet Engelen, Zenzafine & Lindblom Academy. Det arbetet har lärt henne att arbeta utifrån sin intution och att känna in energier hos andra och omgivningen som hon använder i all vår verksamhet för att skapa ett så tryggt hållande och inkännande som möjligt. 

Eric har studerat Bio medicin och har därför stor kunskap om hur vår biologiska kropp fungerar vilket vi kan applicera till våra spirituella tjänster för att skapa trovärdighet i det vi gör.
Eric har gått olika soundhealing kurser med inriktning på gong samt klangskålar. Dels har han gått en 5 dagars soundhealing kurs hos Gong Muse Surana som har över 20 års erfarenhet. 


Vi har tillsammans gått en Shamansk trumnings kurs hos Maureen Murnan samt Healingkurs hos Lindblom Academy.

För närvarande utbildar vi oss till Diplomerad SLH Återhämtningsterapeut där vi får enormt mycket insikter om oss själva och andra som varje dag leder oss till att kunna hjälpa dig på ett mer holistiskt sätt att hitta en tillvaro i livet som känns bra för just dig där återhämtning blir en naturlig del.

Men en kurs är inte allt. Det är den ständiga utvecklingen från dag till dag. Att vilja utvecklas, möta sina svagheter eller skuggsidor som det kallas i shamanism, att lära sig av egna erfarenheter och att leda från hjärtat. Vi vill visa en annan väg till människor. En väg som leds av hjärtat. Vi har alla våra kurser, böcker & erfarenheter med oss i vår ryggsäck men vi låter vårt hjärta, intuitionen styra oss framåt och vägleda i våra tjänster. Vi vill skapa autenticitet. För det är något vi saknar alldeles för mycket i vårt moderna samhälle. 

WhatsApp Image 2022-03-23 at 19.25.55.jpeg