top of page

Vad innebär andlighet?

Har du sett Kalla Fakta avsnittet: Lockad till självmord? Det har vi. Åsikterna, attityderna och förhållningssättet till andlighet av de som blir intervjuade i programmet skrämmer oss men det får oss också att vilja uttrycka vår åsikt. 


Vi ser nämligen ett ökat intresse för andlighet. Ett ökat intresse för att känna mening i sitt liv. Det är många som söker. Ofta söker vi när vi känner ett tomrum, en meningslöshet eller om vi varit med om något väldigt tufft som sjukdom eller någon som har gått bort. Med samhället så som det ser ut så blir det naturligt att fler söker efter en mening, något att hålla fast sig vid.

Så var det även för vår del. Vi kommer från snårig barndom båda två och i vuxen ålder har vi kämpat med medberoende problematik, föräldrar som gått bort och prestationsbaserad självkänsla vilket lett till stress och utmattning. I allt det här har vi sökt. Sökt efter något som skänker oss meningsfullhet, glädje, något som hjälper oss att förstå oss själva och bättre hantera oss själva. Så kom vi in i andligheten. 


MEN - när vi är i sökande, när vi kommer från en plats inom oss som inte mår bra så är det väldigt enkelt att falla in i lovord, i lösningar som ska ta bort alla dina problem och att följa en karismatisk och övertygande ledare. 


För när vi känner oss vilsna vill vi gärna att någon annan ger oss alla svar. Det är svårt att själv komma med svar och lösningar så om någon lovar att man kommer må bra och stiga i frekvens bara man gör si eller så, så kan det locka vilket vi kan se tydligt i programmet. 


När vi såg det Kalla fakta fått fram i den andliga branschen kände vi hur det blir extra viktigt för oss att uttrycka var vi står. Inte för att försvara oss utan för att lysa ljus på en väg som förhoppningsvis är hållbar. 


Par som kramar varandra

För oss är nämligen andlighet något som är inom oss alla och det kan se ut på alla olika sätt. Andlighet handlar för oss om att skapa en harmoni och balans mellan kropp, sinne och själ. Att vara medveten om att vi är sammanlänkade med allt levande, att det egentligen inte finns något som separerar oss från vår omgivning. Andlighet handlar om att du i din kärna är livet självt. Och att därifrån ha den här enorma gåvan att få uppleva hur det är att leva med en kropp och sinnen.


Så för oss blir vägen i andlighet att lära sig att lyssna till vem man är, vad man vill, vad man tycker om och hur man vill ge sig uttryck i denna värld. Och vi vill belysa att denna väg är kurvig, snårig, uppför och nedför och att uttrycken kan ändras från ena sekunden till den andra. Det är alltså inte bara kärlek och ljus - långt ifrån! För oss finns det heller ingen praktik som är över eller underlägsen den andra. Det finns inget rätt sätt att klä sig eller prata på. Allt är olika verktyg för samma ändamål. Att känna sig själv och här har vi olika fallenheter som lockar oss och det är det som är det vackra i vägen.


För oss är det också oerhört viktigt att andlighet bygger på en grund av kärlek. Det vi menar med det är att ingen ska dömas, kritiseras eller be om att förändras för någon annan eller för sitt eget högsta bästa. Ingen ska någonsin bli tillsagd att lämna sin familj eller barndomsvänner för att de håller ned ens energi, vilket det tyvärr finns kretsar i andligheten som gör.


När något bygger på en grund av kärlek så innebär det för oss att allt får plats - alla känslor, alla tankar, både kärleksfulla och glada som depressiva och ilskna. För det är så det är att vara människa. Vi kan inte bara leva på rosa moln och tro att vi aldrig ska må dåligt. Men vi kan hitta våra egna verktyg för att hjälpa oss att må bra lite mer ofta. Att lära oss att hantera vågorna.


En grund på kärlek accepterar och är öppna för allas åsikt, allas tro, men tar ett steg bakåt när man känner att någon försöker övertyga en med sin tro. Vi ser nämligen en skillnad på att inspirera och övertyga. 


När vi inspirerar pratar vi från hjärtat med det som är vår sanning men vi lämnar helt öppet för mottagaren i hur den vill ta emot. Här är det också mottagligt med diskussioner om allas olika åsikt. 


När vi övertygar försöker vi få åhöraren att tycka likadant som vi. Åhörarens åsikt eller tankar ifrågasätts och vår trosuppfattning är den rätta och den bästa. 


Tyvärr tror vi att dessa rörelser, som Kalla fakta dokumenterade, är grovt förenklade förståelser och trosuppfattningar från gamla visa läror, sammankopplat med enskilda personers starka övertygelser. 


Tillexempel pratar man i Yogan om att vi genom att praktisera dagliga praktiker och dedikera oss till meditation, fysiska övningar, kroppsliga reningar etc kan höja vår energi och vara i ett tillstånd av mer harmoni. 


Men detta handlar både om att skapa en hormonbalans i kroppen, att få en stark och smidig kropp som blir mer resistent mot sjukdomar, att lära sig observera sinnets tjatter och tankar så att de inte styr en och så mycket mer. 


Det är en komplicerad lära som behöver ingående studier och förståelse för att inte riskera att misstolkas - så som vi tror att dessa läror på många sätt har gjorts och gör på många håll.  


Det visar tydligt hur goda intentioner kan bli så galet fel och skapa så mycket lidande. 


Vi vill vara goda förebilder och arbeta från hjärtat och försöker hela tiden rannsaka och själva och hur vi uttrycker oss till de som följer och lyssnar på oss. 


Vi vill leda med ödmjukhet och öppenhet till att hela tiden ändra vår tro. 


För vi tror att visdom handlar om att inse att vi egentligen inte vet någonting. 


31 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page