top of page

Vi är glödlampor

Senaste tiden har vi befunnit oss i något slags glädjerus. Hela denna våren har vårt nät av människor utökats. Vårt band gentemot andra, likasinnade människor, har blivit större och större. Från att ha bott i Västerås ganska ensamma och isolerade, mycket på grund av Covid. Till att bara på några månader uppleva en stark gemenskap, samhörighet och glädje till livet tillsammans med andra. Det händer någonting i den kollektiva energin. Det är en förändring. Trots allt mörker, all sorg och lidande som är runt omkring oss så har vi lyckats bygga upp en glädje runt omkring oss, den närmsta bubblan som skyddar lite från omvärlden. Inte skyddar i den bemärkelsen att vara ignorant för allt det hemska som pågår, men skyddar i form av att inte själv bli neddragen i det också. Man kan nämligen känna medlidande och förståelse utan att själv påverkas mentalt och fysiskt.


Jag har sett många i min närhet som blivit starkt drabbade av krigets skräck. Som blivit nedstämda, oroliga, ledsna, kanske till och med en viss depression. Tyvärr hjälper det ingen att man blir påverkad så starkt av situationen. Inte en själv och inte de som påverkas och lider av kriget eller vad det nu kan vara som man dras ned i. Att bygga upp en bubbla, en glädje bubbla som skyddar en från att bli för starkt påverkad är nog därför väldigt viktigt. Och det är lättare tillsammans, om man känner en slags gemenskap med andra där man inte behöver vara ensam. Tillsammans blir vi starkare. Tillsammans är det lättare att välja att fokusera på ljuset, det lätta istället för det tunga. Om vi är fler som kan fokusera på det ljusa så kommer det sprida sig.


Vi kan se oss själva som glödlampor. En glödlampa kan ha olika mycket watt, olika styrka. En starkare glödlampa kommer med automatik lysa upp ett större område. Samma gäller för oss människor. Ju mer ljus vi fokuserar ju mer ljus kan vi även sprida till andra. Det handlar mycket om en inställning. En tankebana. Ett sätt att se på tillvaron, väljer jag att se den ur ett negativt och jobbigt perspektiv? Eller väljer jag att se den ur ett positivt och glädjefyllt perspektiv? Tillsammans med andra kan detta vara lättare att förverkliga. Där man kan lyfta varandra. När vi laddar upp oss själva med ljus kan vi därmed ge till de som behöver. Visst är det ändå ganska fint att tänka så? Vi har alltid ett val vad vi sänder ut. Vi har alltid en möjlighet att påverka. Fokusera på ljuset!


7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Synkronisitet

Comments


bottom of page