top of page

Gongen

Gongen är ett mystiskt instrument som genom tiderna har använts i olika ceremoniella sammanhang i olika religioner.

 

Men kanske framför allt är den förknippad med buddhistiska munkar & deras användning av instrumentet, för att hjälpa människor att läka & balanseras, samt att fördjupa den andliga kontakten under ceremonier. 

Instrumentet är tillverkat av en legering av brons, nickel, & silver. Dessa material bearbetas på ett sätt som gör att gongen kan stämmas för att skapa en harmonisk sammansättning av resonanser. 

Gong SAM hemsida 2 low.jpg

Gongen - ett centralt instrument i vår Soundhealing

Gongen är central i vår Soundhealing då den har en väldig direkt effekt på kroppen tack vare alla de frekvenser den skapar. Den är både ett fantastiskt bakgrundsinstrument samt en stark spelare i att skapa inre upplevelser för deltagarna.

Gongen påverkar oss inte bara mentalt utan även fysiskt, då kroppen består av ca 60% vatten kommer olika delar av kroppen, som cirkulationen & nervänder att stimuleras av vibrationerna, som i sin tur kan leda till en fysiologisk förändring & skapa balans i kroppen. Detta går då hand i hand med ditt mentala tillstånd då allt hänger ihop.  

Gongen producerar "binaural beats" vilket kort kan beskrivas som hjärnans förenkling av harmonier med snarlika frekvenser.

 

Effekten av dessa "binaural beats" är något som det forskas på en hel del idag, där man hittat att  dessa ljud kan reducera kognitionssvårigheter, ångest nivåer, samt förbättra humörtillstånd. 

Forskningsområdet är dock relativt nytt, det går därför inte att  säga med all säkerhet hur effektivt dessa ljud påverkar vår hälsa. 

Gong SAM hemsida low.jpg
bottom of page